Header

2016 has been a difficult year for many reasons. It has been marred by far more than its fair share of brutal tragedies and rude awakenings. For the field of learning and IT, the year has seen the crystallising of a number of central questions about the nature of learning in connected digital knowledge ecologies … Read more

There is a real danger that education researchers are going to find themselves squeezed out of the central debates around schools and technology. In short our voices and findings are not going to be seen as worth paying attention to.

Åtminstone sedan 1976, då John Nevinson myntade termen ”computer literacy”, har olika begrepp för att försöka fånga de kunskaper och kompetenser vi behöver för att hantera ett samhälle med digitala teknologier diskuterats. Ett nytillskott i den svenska diskussionen är termen ”datalogiskt tänkande”, en översättning från engelskans ”computational thinking”. Denna term skiljer sig från många andra … Read more

Programmeringens återkomst

11 Mar-2016 | Skrivet av lit i Okategoriserade

Skolverket har fått i uppdrag att föreslå nya IT-strategier för skolväsendet och under våren står man inför arbetet att skriva om skolans läro- och kursplaner. Programmering är ett av de aktuella ämnen som utreds.Är det då dags att (åter)införa programmering på skolschemat? Det är inte svårt att se att programmering skulle kunna spela en roll … Read more

Software biases

8 Mar-2016 | Skrivet av Jonas Ivarsson i Okategoriserade

How is our current thinking shaped by the technologies that we use? In addressing this issue we must examine the underlying biases of our software, and it is to this end I will review a text written by the American architect Mark Foster Gage.