Om | About

Detta är en blogg som drivs av Lärande och It-gruppen vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande, Institutionen för Tillämpad IT och Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession på Göteborgs universitet. Vi intresserar oss för hur digitalisering och tillgång till information omdanar utbildning och andra pedagogiska sammanhang och vad detta betyder för vår syn på lärande och kunskap. Gemensamt är att vi står för en forskningsförankrad syn på digitala teknologiers relation till utbildning och lärande.


This is a blog run by the Learning and IT group at the Department of Education, Communication and Learning, the Department of Applied IT and the Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies at the University of Gothenburg. We are interested in how digitalisation and access to information reshapes education and other learning situations, and what this means for our understanding of learning processes and knowledge. Together, we represent an empirically grounded perspective on the relationship of digital technologies to education and learning.