How can EdTech help save the ocean?

Since the beginning of the industrialized revolution, human activities have had a growing negative impact on our planet. The ocean, covering more than 70% of Earth and providing goods and services our species depends upon, is not spared; increased temperature, acidity, destruction of large marine habitats, etc. In other words, our everyday behaviors (e.g., what we eat, how we travel, what we buy) impact the ocean and humans are so dependent on the marine environment that destroying it results in threatening our own survival and the survival of the ocean’s inhabitants.

Fortsätt läsa ”How can EdTech help save the ocean?”

Träning av icke-tekniska färdigheter i simulatormiljö: Hur går det till i praktiken?

Inom professionsutbildningar med höga krav på säkerhet, så som sjukvårdsutbildning, pilotutbildning och sjöfartsutbildning, sker idag träning och bedömning allt oftare i simulator-baserade lärmiljöer. För att säkerställa att framtida sjökaptener är kompetenta och kan agera säkert regleras dagens sjöfartsutbildning av internationella konventioner som anger kraven för olika fartygsbehörigheter och certifikat. Dessa regelverk betonar allt mer vikten av att träna och certifiera såväl tekniska som så kallade icke-tekniska färdigheter. Det är idag både omtvistat och osäkert hur färdigheter som anses vara icke-tekniska ska tränas och bedömas i simulatorträning.

Copyright KONGSBERG Group, used with permission from KONGSBERG Group.

Fortsätt läsa ”Träning av icke-tekniska färdigheter i simulatormiljö: Hur går det till i praktiken?”