Header

Om | About

Detta är en blogg som drivs av Lärande och It-gruppen vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande. Vi intresserar oss för hur digitalisering och tillgång till information omdanar utbildning och andra pedagogiska sammanhang och vad detta betyder för vår syn på lärande och kunskap. Gemensamt är att vi genom ett kritiskt förhållningssätt står för en forskningsförankrad syn på digitala teknologiers relation till utbildning och lärande.


This is a blog run by the Learning and IT group at the Department of Education, Communication and Learning. We are interested in how digitalisation and access to information reshapes education and other learning situations, and what this means for our understanding of learning processes and knowledge. Together, from a critical stance, we represent an empirically grounded perspective on the relationship of digital technologies to education and learning.